Hans Christian Andersen – twórca najpiękniejszych baśni

Hans Christian Andersen był duńskim poetą i pisarzem tworzącym w XIX wieku, który przeszedł do historii jako jeden z najwybitniejszych autorów baśni wszech czasów. Jego twórczość znana jest na całym świecie i była inspiracją dla wielu twórców. Nie mniej ciekawe było jego życie i droga do wybranej kariery.

Ucieczka w świat baśni

Hans Christian Andersen urodził się w najbiedniejszej dzielnicy trzeciego pod względem wielkości miasta Danii, Odense. Jego ojciec był szewcem,  a matka praczką, która nigdy nie nauczyła się pisać i czytać. On zmarł wskutek problemów zdrowotnych, których nabawił się w okresie wojen napoleońskich, a ona przez alkoholizm. Duży wpływ na wychowanie Hansa miała jego babcia i to właśnie ona wprowadziła go w świat magicznych historii, z których wiele później wykorzystał w swojej twórczości. Marzył o karierze aktora, ale mu się nie udało. Pisał jednak sztuki teatralne, które często były natychmiast odrzucane, ponieważ niewykształcony artysta robił mnóstwo błędów ortograficznych. Dopiero po wielu latach uzyskał stopień profesora, a wśród jego przyjaciół znalazło się wielu wybitnych twórców tamtych lat, takich jak bracia Grimm czy Charles Dickens.

Baśnie Andersena

Jak wielu autorów dziecięcych, na początku zupełnie niepoważnie traktował swoją twórczość dla dzieci. W jego mniemaniu stanowiła ona margines jego działania, za to za istotne uważał opowiadania, szkice, powieści czy sztuki teatralne. W 1835 roku w Kopenhadze ukazały się jego “Baśnie opowiedziane dla dzieci”. Ich sukces i sława, jaką dzięki nim zyskał, zachęciły go do wydawania kolejnych tomów. Andersen wydawał dziesiątki baśni do lat siedemdziesiątych XIX wieku, zapewniając sobie coraz większą sławę. Do jego najpopularniejszych dzieł należą na przykład “Księżniczka na ziarnku grochu”, “Królowa Śniegu”, “Dzielny ołowiany żołnierz”, “Pasterka i kominiarczyk” czy “Mała syrenka”. Historia o syrence, która zakochała się w człowieku, stała się inspiracją do stworzenia wiele lat później bajki Walta Disneya o syrence Arielce.